Vážime si Vaše rozhodnutie, že kupujete od Slovenského výrobcu a tým podporujete domácu ekonomiku!                                                                                    048 410 10 10 | skobaly@skobaly.sk

katalog_fefcoVyrábame krabice, kartóny a obaly na základe katalógu FEFCO (Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky), čo je europský kódex kartónových produktov.

Zároveň vychádzame v ústrety zákazníkom, vyrobíme krabice na mieru podľa presných požiadaviek zákazníka.

Katalóg FEFCO: