karton-materialyVlnitá lepenka je klasický baliaci materiál. Vzniká spojením jednej alebo dvoch vrstiev zvlneného papieru, ktorý sa striedavo lepí medzi vrstvy rovného papiera.

Vlnitá lepenka sa stala dominantným obalovým materiálom aj vďaka jej veľkej variabilite, keďže sa môže vysekávať, perforovať, ohýbať a zlepovať. Vlnitá lepenka a obaly z nej vyrobené sú ideálnym príkladom materiálu, ktorý v sebe spája pevnosť, variabilitu, ekológiu, nízku hmotnosť a hlavne nízku cenu.

 

TYPY VLNITEJ LEPENKY:

  •  Lepenka podľa štruktúry
 lepenka dvojvrstvá  lepenka trojvrstvá  lepenka päťvrstvá
lepenka_dvouvrstva lepenka_trivrstva lepenka_petivrstva

 

  • Lepenka podľa rozpätia a výšky vlny
mikrovlnná E trojvlnná B trojvlnná C päťvlnná BC/BE
lepenka_e lepenka_b lepenka_c lepenka_petivrstva
      hrúbka 1,5mm         hrúbka 3mm         hrúbka 4mm    hrúbka 6mm/4mm

 

  •  Lepenka podľa povrchovej úpravy
 hnedo/ hnedá
 bielo/ hnedá
 bielo/ biela
lepenka_hneda_hneda lepenka_bila_hneda lepenka_bila_bila